Specializacja - Strafrecht

Idź do spisu treści

Menu główne:

SpecializacjaW prawie karnym specjalizujemy się w:

- obronie klienta przed sądami karnymi
- representowaniu klienta przed prokuraturą, policją, urzędami celn
ymi i innymi
- pomocy podczas zatrzymania przez
policję, służbz celne i drogowe
  (Polizei, Zollpolizei, BAG)
- pomocy podczas
zaaresztowania na podstawie deczyji prokratury
  (
Staatsanwaltschaft)
- pomocy w uzyskaniu widzenia podczas odbywania kary

- pomocy w przekazaniu paczki żywnościowej osadzonemu
- pomocy podczas rozprawy sądowej, wnioskowanie o dobrowolne
  poddanie się karze
- pomocy w uzyskaniu przedterminowego zwolnienia warunkowego
- pomoc
y przy karnym postępowaniu skarbowym, kontakty z urzędami
- pomoc
y w odzyskaniu prawa jazdy zatrzymanego przez policję (Polizei)

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego